Kursy indywidualne

Zajęcia indywidualne są najbardziej elastyczną formą kursu językowego. Program kursu, terminy i częstotliwość zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Może to być kurs ogólny, egzaminacyjny lub specjalistyczny. W przypadku tego kursu można elastycznie zmieniać intensywność, a także w trakcie modyfikować program zajęć.

- Poświęcamy kursantowi całą swoją uwagę, kładąc szczególny nacisk na poprawność językową dzięki czemu ewentualne błędy językowe są niezwłocznie wychwytywane i korygowane

- Oprócz standardowych prac domowych, kursant ma możliwość otrzymywania dodatkowych materiałów wzmacniających intensywność kursu dzięki czemu postępy są bardzo szybko widoczne

- Naukę można rozpocząć w dowolnym czasie oraz dopasować optymalną długość lekcji


Copyright © 2023 Lingua Target - All rights reserved