Kursy firmowe

w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych otwiera przed pracownikami szerokie spektrum możliwości rozwoju i awansu.

- Oferujemy kursy według standardowego programu naszej szkoły lub według programu opracowanego indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb kursanta

- Rozpoczęcie kursu poprzedza dokładna ocena poziomu zaawansowania kursantów (przeprowadzamy testy diagnostyczne ustalające dokładny poziom znajomości języka), podział na grupy i opracowanie programu szkolenia. W trakcie trwania nauki postępy uczestników kursów są monitorowane na podstawie zapisów zawierających informacje o realizacji programu, oceny ze sprawdzianów, testów i egzaminów kończących semestr

- Regularne prace domowe i testy sprawdzające postępy językowe są nieodłącznymi elementami kursu

- Bazujemy na specjalistycznych podręcznikach renomowanych wydawnictw. Ponadto na lekcjach wykorzystywane są także różnego rodzaju materiały dodatkowe (fragmenty artykułów z prasy oraz literatury fachowej, wycinki z magazynów, wydruki stron internetowych, fragmenty wiadomości, reportaży, filmów, reklam oraz oparte na nich ćwiczenia sprawności językowych oraz interesujące analizy przypadku)

- Istnieje możliwość dojazdu do klienta lub do siedziby firmy

- Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie w ciągu roku. Na życzenie wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu lub certyfikat ukończenia kursu danego typu i poziomu naszej szkoły.


Copyright © 2023 Lingua Target - All rights reserved