Kursy dla dzieci i młodzieży

Uczniowie w wieku szkolnym w sposób naturalny uczą się języków obcych, dlatego warto jak najwcześniej rozpocząć naukę. Nasze zajęcia ukierunkowane są na praktyczną znajomość języka a nauka jest przyjemna i efektywna.

Szkoła podstawowa

- zajęcia w niedużych grupach pozwalają na indywidualne podejście do każdego dziecka

- dzieci chętnie odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy, jeśli tylko sprawia im to przyjemność dlatego połączenie nauki z elementami zabawy sprawia, że dzieci w sposób naturalny przyswajają język obcy

- kładziemy szczególny nacisk na urozmaicone i motywujące zajęcia, na których najważniejsze
jest żywe i komunikatywne posługiwanie się językiem

- rozpoczęcie nauki we wczesnym wieku pozwala w dorosłym życiu posługiwać się językiem obcym
z większą swobodą i poprawnością

Gimnazjum

- zajęcia indywidualne, w parach bądź w grupach 3-4 osobowych pozwalające na aktywny udział wszystkich uczniów

- podczas kursu doskonalimy wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie

- kurs rozwija umiejętności komunikowania się w sytuacjach codziennych

- uczniowie przygotowujący się do egzaminu gimnazjalnego zapoznają się z formą egzaminu oraz poznają techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, wszystko po to, by zdobyć jak najlepsze wyniki podczas najważniejszego sprawdzianu na tym etapie nauki

Liceum

- zajęcia indywidualne, w parach bądź w grupach 3-4 osobowych pozwalające na aktywny udział wszystkich uczniów

- kurs rozwija wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie

- zajęcia wzbogacają słownictwo oraz rozwijają umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych

- uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego poznają format egzaminu oraz uczą się
jak poprawnie rozwiązywać zadania egzaminacyjne; zajęcia ukierunkowane są zarówno na solidną powtórkę wiedzy gramatycznej jak i na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego


Copyright © 2023 Lingua Target - All rights reserved