Kursy dla dorosłych

Indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala rozwinąć wszystkie umiejętności językowe.

- Kameralne grupy, w których nauka przebiega w przyjaznej atmosferze

- Zajęcia dopasowane do potrzeb kursantów, stawiające nacisk na przełamanie bariery językowej

- Kursanci biorący udział w zajęciach są na maksymalnie zbliżonym poziomie językowym, dzięki czemu widoczna jest motywacja każdego uczestnika poprzez ich aktywność w trakcie lekcji

- Regularna weryfikacja nauki i postępów każdego kursanta (kartkówki, prace domowe)

Kursy dla dorosłych obejmują następujące poziomy:

Poziom początkujący (A1/A2)

Poziom średniozaawansowany (B1/B2)

Poziom zaawansowany (C1/C2)

Kurs konwersacyjny od poziomu B1


Copyright © 2024 Lingua Target - All rights reserved